Přehled členských příspěvků

Rozsah Cena/pololetí
10. 9. 2012 – 31. 1. 2013
1. 2. 2013 – 30. 6. 2013
1×2 hodiny týdně 3000 Kč
2×2 hodiny týdně 4200 Kč

Zkušební lekce … 100 Kč. Pokud se rozhodnete chodit pravidelně, odečteme Vám tuto částku od členského příspěvku.